[1]
I. Manyoe, S. S. S. Napu, S. Supriadi, T. Hidayansya, and H. Sugawara, “Action Program and Socialization of Plastic Waste Hazards for Health and Environment in Tanjung Kramat, Gorontalo ”, j. mattawang, vol. 3, no. 1, pp. 52-58, Mar. 2022.